Certificate de urbanism in constructiea de drumuri si strazi

certificat urbanism

Pentru realizarea sau reabilitarea unei construcții, inclusiv în ceea ce privește drumurile și străzile,  vei avea întotdeauna nevoie de un certificat de urbanism. Prin acest document, solicitantului îi sunt aduse la cunoștință elementele ce constituie regimul juridic, economic și tehnic, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcție.

Atenție însă, un certificat de urbanism are caracter pur informativ și nu ține loc de autorizație de construcție. Și cum orice solicitare către Instituțiile Publice trebuie să fie însoțită de documente, iată ce trebuie să conțină dosarul ce va fi înaintat Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei de care aparține terenul pe care se va face investiția:

✔️cerere tip completată și semnată
✔️copie după chitanța de achitare taxă
✔️copie extras carte funciară, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
✔️copie act identitate al proprietarului terenului
✔️copie act proprietate teren
✔️copie contract de închiriere sau de comodat, dacă cel care solicită certificatul de urbanism nu este proprietarul însuși
✔️plan de încadrare în zonă
✔️plan de situație existent.

Conform reglementărilor în vigoare, acest act se eliberează în termen de 15 zile, are valabilitate un an și se mai poate prelungi o singură dată, pentru încă un an.

Un certificat de urbanism, inclusiv cel pentru construcția sau modernizarea de drumuri și străzi, cuprinde de asemenea tipurile de avize necesare, precum: securitatea de incendiu, protecția civilă, utilități ( energie electrică, apă, canalizare, gaz).

Unde se depun avizele pentru obtinerea certificatelor de urbanism pentru drumuri si strazi?

Rețineți că pentru orice fel de lucrare, fiecare certificat de urbanism implică, în mod obligatoriu, avizul de mediu. Cât despre avizele privind traficul rutier și modalitățile de acces, menționăm că documentația va fi depusă la Inspectoratul Județean de Poliție (cu scopul de a determina semnalizarea rutieră, amplasarea indicatoarelor și a marcajelor), la Direcția Regională Drumuri și Poduri sau la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, pentru stabilirea legăturilor cu drumurile județene, naționale sau cu autostrăzile.

Bineînțeles că termenele de eliberare diferă, de la o instituție la alta, astfel că durata este cuprinsă între 7 și 30 de zile de la momentul depunerii, considerând că dosarul este complet și corect.

Pe final, pentru a evita neplăcerile, recomandăm ca în fiecare oraș să solicitați cererea tip, astfel încât documentația sa fie adaptată după modelul agreat de zona dumneavoastră.