Tag Archives: acte pensionare

Eliberare adeverințe de vechime/beneficii pentru companii și angajați

adeverinte pensionare

Într-o discuție telefonică pe care am avut-o deunăzi cu tatăl meu, am aflat că a venit momentul să își încheie socotelile cu „câmpul muncii”. El a numit-o – pensionare, eu-fericire. Întrebarea mea nu a fost : la ce vârstă vrea să se retragă?-ci : la ce venituri? E lesne de înțeles că acest demers presupune întocmirea unui dosar ce trebuie să conțină o serie de documente. Și, cum carnetele de muncă au fost desființate, subliniem astăzi câteva lucruri bine de știut despre adeverințe de vechime.

Punctul de pornire este mediul în care ai activat. Și, dacă pentru salariații bugetari există o hotărâre guvernamentală care a reglementat formularul tip pentru adeverințe de vechime în muncă, pentru cei din mediul privat lucrurile sunt diferite. Astfel, este necesar ca, în documentul ce va fi întocmit, să se regăsească informații despre contractul de muncă, funcția ocupată, vechimea în muncă sau abateri precum absențele nemotivate de la serviciu.

Iar dacă te întrebi cum se obțin aceste adeverințe vechime, să nu te surprindă faptul că am răspunsul pregătit. Așadar, angajatorul are obligația eliberării unui astfel de act în momentul încetării contractului individual de muncă, împreună cu extrasul din Revisal.

Mai mult decât atât, în calitate de actual sau fost salariat, legea îți conferă dreptul de a solicita oricând, de la angajator, adeverințe vechime, ce vor avea un termen de eliberare de maximum 15 zile.

Intervine aici o noutate și anume faptul că, în ultimii ani, tot mai multe companii au ales să beneficieze de serviciile de arhivare ale unor instituții autorizate. Acestea asigură, la cerere, întocmirea documentelor necesare realizării dosarului de pensionare.

Se subînțelege că atât angajații cât și companiile se bucură de beneficii precum: economie de timp și bani, promptitudine și corectitudine în obținerea actelor căci, persoanele abilitate din domeniu dețin cunoștințele necesare, actualizate.

Ar mai fi ceva de spus? Poate doar că : există un timp pentru toate și acum e timpul să te odihnești! Lasă toate actele în grija celor de la SDA – Servicii de depozitare și arhivare documente si bucură-te de serviciile extinse.

Pentru anumite companii și instituții ale căror arhive se află la SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare, compania poate asigura întocmirea documentelor necesare realizării dosarului de pensionare. Serviciul se oferă la solicitarea beneficiarului și este efectuat de specialiști care asigură respectarea procedurilor legale și acuratețea documentelor eliberate în baza documentelor din arhivă.