Prelucrarea articolelor din metal – SC Promesc SRL Vaslui