Proiectare poduri si normele STAS

proiectare poduri

Lucrările desfășurate în activitatea de proiectare poduri trebuie să respecte în totalitate normele și STAS-urile în vigoare. Din acest motiv, atunci când dorești să dezvolți un proiect de asemenea amploare este recomandat să colaborezi cu o echipă de oameni special pregătiți, care iubesc să proiecteze și să transpună pe hârtie viziuni.

Sigur că aplicațiile și soluțiile software CAD, cu ajutorul cărora se realizează proiecte fidele pentru construcția de poduri au de asemenea, o importanță deosebită, căci ele oferă garanția calității și durată de viață de peste 90 ani, în condiții de exploatare specifice.

Însă, rețineți că, dacă doriți proiectare poduri este necesar să întocmiți documentația specifică, în funcție de criterii precum: schema statică ( poduri tip cadru, boltă sau arc cu suprastructura din grinzi simplu rezemată sau grindă continuă), materialul folosit (piatră, beton, compozite, lemn), destinație (poduri rutiere, de cale ferată, apeducte) sau lungime (podețe, poduri mici, medii și mari).

Faze proiectare poduri

În ceea ce privește fazele de proiectare poduri, lucrurile devin complexe, întrucât specialiștii menționează patru etape, după cum urmează:

📌Proiectare faza D.A.L.I reprezentând conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. În această secțiune se vor regăsi informații generale privind denumirea obiectivului, investitorul, beneficiarul, situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor. Mai mult decât atât, în partea scrisă se vor evidenția degradările dar și factorii care au influențat: cutremure, acțiuni climatice sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

📌Proiectare faza S.F.

📌Proiectare faza P.T. ( Etapa I P.A.C. /D.T.A.C. )

📌Proiectare faza P.T. ( Etapa II P.T.E. + D.E.).

Din acest motiv, pentru reușita activității de proiectare poduri, este recomandat să colaborați cu un proiectant. Prin natura contractului, acesta va asigura asistență și va avea obligația de a găsi soluții legate de aplicarea proiectului în funcție de situația din teren, va emite dispoziții de șantier contrasemnate de expert și de verificatori de proiecte atestați și va urmări respectarea prevederilor din proiect.

Alegeți să priviți cu încredere spre viitor! Căutați soluții eficiente atât din punct de vedere tehnic cât și financiar!